Welkom bij Diaconaction!

DiaconAction is een jaarlijkse activiteit waarbij jongeren zich gezamenlijk inzetten voor hun omgeving. Verspreid over heel Nederland bedenken groepen tieners en jongeren een eigen activiteit die ze als groep samen uitvoeren. Vanaf 2013 zijn groepen vrij om te kiezen op welk moment ze de actie uitvoeren, in de voorgaande jaren was dit altijd het derde weekend van november.
DiaconAction is samengesteld uit twee woorden: Diaconie en Actie. Diaconie is alles wat er vanuit de kerken gedaan wordt voor mensen die wel een (materieel) steuntje in de rug kunnen gebruiken. Mensen in de kerken doen dat, omdat zij Jezus Christus willen volgen. Jezus spiegelde ons een manier van leven voor. Mensen die in Hem geloven willen hun geloof ook op die manier vormgeven. Eén van de belangrijke dingen om het geloof in daden om te zetten is de aandacht voor andere mensen, wat diaconie heet.

Ook in 2014 kun je weer overal in het land meedoen met Diaconaction.

Voor meer informatie over Diaconaction in het bisdom Rotterdam: klik hier

Voor meer informatie over Diaconaction in het bisdom Haarlem-Amsterdam: klik hier

Voor meer informatie over Diaconaction in het bisdom 's-Hertogenbosch: klik hier

Als je uit een ander bisdom komt en je wilt weten met wie je in jouw bisdom contact kunt zoeken, mail dan naar Marc Bollerman