Pre-synode: Jouw mening wordt gevraagd!

Van 19 tot en met 24 maart 2018 vindt in Rome de zogenaamde pre-synode plaats. 315 jongeren uit heel de wereld bereiden een document voor dat besproken wordt tijdens de bisschoppensynode die in oktober 2018 wordt gehouden. Vanuit Nederland neemt Danny Hakvoort deel aan deze internationale ontmoeting.

>>> lees verder
  • Nederlandse bisschoppen wensen Danny Hakvoort zegen en inspiratie in Rome Zondag 18 maart begint in Rome een bijzondere bijeenkomst over ‘jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’. Meer dan 300 jongeren uit de hele wereld komen bij elkaar om te spreken over genoemd thema in voorbereiding op de Rooms-Katholi
  • Palmzondag 2018: Wees niet bang! “In de Heilige Schrift staat de uitdrukking ‘Wees niet bang’ 365 keer in verschillende variaties herhaald. Alsof de Heer wil dat we vrij zijn van angst, elke dag van het jaar.” Dit schrijft paus Franciscus in zijn boodschap aan jongeren vanwege Palmz
  • Vacature: Secretariaat Rooms-Katholiek Kerkgenootschap zoekt secretaresse Het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap(SRKK) te Utrecht is op zoek naar een secretaresse m/v, voor 32-40 uur per week. De secretaresse verricht secretariële en administratieve werkzaamheden ten behoeve van de Nederlandse Bissch
>>> Meer articles