De kracht van het Christendom: Samen voor Europa

30 mei 2007 door Margreet

Bron: Jong Katholiek

Samen voor Europa: 250 verschillende Christelijke bewegingen uit heel Europa, vertegenwoordigd door tienduizend mensen. In Stuttgart kwamen al deze mensen op zaterdag 12 mei bijeen in een grote oecumenische ontmoeting. Vanuit Nederland was er een bus met 85 afgevaardigden, waaronder veel jongeren. Ward Kint was erbij en geeft je een kijkje bij dit bijzondere evenement, waar werd nagedacht over wat het Christendom betekent voor Europa.

Verschillend
Naast mij zit een meisje van Marriage Encounter, vóór mij een vertegenwoordiger van de Protestantse Kerk in Nederland en iemand uit de Pinksterkerken, en achter mij een predikant van de Ghanese ‘True Teachings of Christ Temple’. Verder zitten er in de bus veel jongeren van de Focolarebeweging. Dit bonte gezelschap is ‘samen op weg’ naar een grote bijeenkomst van christelijke bewegingen van verschillende achtergronden. Het is wel spannend om elkaar te leren kennen en van ieders achtergronden te horen – en om samen te bedenken wat het christendom kan betekenen voor Europa.

Licht uitstralen
Over dit laatste spreken een aantal belangrijke mensen. Kardinaal Walter Kasper bijvoorbeeld, het gezicht van de oecumene in de Rooms-katholieke kerk, en Jean-Arnold De Clermont die de andere Europese kerken vertegenwoordigt. Zij maken ’s ochtends gelijk duidelijk dat christenen geroepen zijn samen het licht van het evangelie uit te stralen in de Europese samenleving. En dat niet voor Europa alleen, maar zodat het in deze wereld ook een beetje beter wordt voor degenen die niet in Europa wonen.

Geroepen tot profeet
Ook de leiders van de bewegingen maken dit duidelijk. Andrea Riccardi van de St. Egidiusgemeenschap vertelt over broeder Roger Schütz, die van het kleine dorpje Taizé het hart van Europa maakte. Hij noemt hem een profeet. “Zo zijn ook wij geroepen een profetisch volk te zijn. Hoe kunnen we in Europa gelukkig zijn wanneer onze grote broer Afrika zo enorm lijdt? Wij moeten de moed hebben een menselijk Europa te bevorderen dat ook buiten de eigen grenzen durft te kijken.”

De verlaten Jezus
“Lijken de hongerigen niet een beetje op de gekruisigde en verlaten Jezus? Vinden we zijn beeld niet terug in de gescheidenheid?” zo sluit Chiara Lubich van de Focolarebeweging hier bij aan. En ze gaat verder: “Ook ieder van ons lijkt in ons lijden een beetje op Hem. Net als Hij moeten we proberen de beproeving van het lijden te doorstaan en ons daarin overgeven aan de Vader, want daardoorheen komen we tot de verrijzenis.” Zo ontstaat volgens haar een vernieuwde gemeenschap naar het model van de Nieuwe Mens. Lubich geeft hier een aantal voorbeelden van hoe dat uitwerkt voor de politiek, communicatie en economie.

Kracht en karakter van de bewegingen
’s Middags vertellen de bewegingen wat uitgebreider over wat ze precies doen op het gebied van: huwelijks- en gezinsleven; economie en werk; armen en zwakkeren; vrede en gerechtigheid; stadsleven. Het is heel wat. Door deze bijdragen krijg ik een goed beeld van de kracht en het karakter van de verschillende bewegingen.

Premier van Italië
Dan is de dag alweer bijna ten einde. Kardinaal Vlk van Praag spreekt van het wonder dat hij heeft gezien hoe de eenheid waarvoor Jezus tot de Vader bad, hier al werkelijkheid is geworden. Belangrijke Europese politieke leiders als Romano Prodi (de premier van Italië) geven aan dat ze het belangrijk vinden dat christenen zich inzetten voor Europa, voor de opbouw van een vreedzame samenleving. Jongeren verklaren dit plechtig namens de bewegingen en dit wordt onderstreept door samen het Onze Vader te bidden, ieder in zijn eigen taal.

Vooroordelen veranderd
De Nederlanders blijven tot diep in de avond en tijdens de busreis terug met elkaar in gesprek. De jongeren om me heen hebben een echte oecumenische houding. Ze staan open voor de ontmoeting met elkaar en willen echt van elkaar leren. Zo bekent een deelneemster dat haar vooroordelen over anderen zijn veranderd. Dat kan ik zelf ook beamen. Door deze ontmoeting heb ik geleerd anderen als nieuw te zien.