Jongeren in Nederland: jullie mening wordt gevraagd!

6 juli 2017 door onze redactie

De wereldwijde enquête onder jongeren die het Vaticaan online houdt, is in het Nederlands vertaald en staat sinds donderdag 6 juli online.

Ben je tussen de 16 en 29 jaar oud, vul dan de online vragenlijst in!

Voor deze enquête moet je echt even tijd maken. Vul alle vragen zorgvuldig in. Alle informatie is belangrijk om een goed beeld te krijgen van jongeren wereldwijd. Het kost je even, maar we zijn dankbaar met het resultaat!

Bisschoppensynode
De resultaten van deze anonieme vragenlijst worden toegevoegd aan de reacties van jongeren uit de hele wereld. De enquête vindt plaats ten behoeve van de 15e Gewone Algemene Bisschoppensynode, die in oktober 2018 wordt gehouden met als thema ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’. Jongeren worden op deze manier in gelegenheid gesteld input te leveren voor deze synode.

Meer weten?
Informatie vanuit de Nederlandse Kerkprovincie over de komende Bisschoppensynode is te vinden op jongkatholiek.nl en het nieuwsdossier Jongerensynode op rkkerk.nl. Nieuws en achtergronden vanuit het Vaticaan over de synode is te volgen via youth.synod2018.va.

GA NAAR DE NEDERLANDSE VERTALING VAN DE ENQUETE!