Maak een puinhoop! Help mee, met jouw mening over de KJD! Vacatures bij Jong Katholiek Terugblik op het eerste Leiderschapsweekend Op zoek naar de toekomst van de KJD Leiderschapstraining komt eraan! HOOP Award 2015 naar Sant’Egidio Amsterdam Het is weer voorbij... TICKET VERKOOP KJD Festival gestart Royal Tailor uit USA op KJD Festival KJD Festival in 2015 op 6 en 7 juni Vactures bij Jong Katholiek voor WJD en KJD Praag bereidt zich voor op een vreedzame invasie Jongeren twitteren met God The Passion 2015 in Enschede Europese Ontmoeting Taizé in Praag KJD Festival: fotoverslag zondag Bisschoppen Haarlem-Amsterdam feliciteren winnaar Hoop Award Verhalen vanaf het festivalterrein KJD Festival: fotoverslag Heilige Mis 

Franciscus: ‘Ga, wees niet bang en dien!’

Preek over missie tijdens WJD-slotmis

28 juli gepost door RKK

“Ga, wees niet bang en dien!” Dat zijn de drie elementen van de missionaire opdracht die iedere gedoopte heeft ontvangen, aldus paus Franciscus in zijn homilie tijdens de WJD-slotmis op het strand van Copacabana.
De paus werkte het thema van deze editie van de Wereldjongerendagen uit: ‘Ga, en maak alle volkeren tot leerling.’ Die tekst komt uit het Mattheüs-evangelie (28,19), waarin Jezus na zijn verrijzenis de elf apostelen de opdracht geeft om te missioneren en te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.GA OP WEG!

Vlam
Franciscus riep de jongeren op om na dit geloofsfestijn in Rio erop uit te trekken. “De ervaring van deze ontmoeting mag niet opgesloten blijven in je leven of in je kleine groep of je parochie, je beweging of gemeenschap. Dat zou hetzelfde zijn als zuurstof weghouden van een sterk brandende vlam. Geloof is een vlam die sterker en groter wordt naarmate je het deelt en doorgeeft, zodat iedereen Jezus Christus, de Heer van het leven en de geschiedenis, kent, bemint en belijdt.”

Gebod
“Maar pas op! Jezus zei niet ‘als je zin hebt’ of ‘als je tijd hebt’, maar: ‘Ga, en maak alle volkeren tot leerling.’ De geloofservaring delen, getuigen van het geloof, het Evangelie verkondigen: dat is een gebod dat de Heer zijn gehele Kerk heeft toevertrouwd, dus ook jou”, zei de paus. “Maar dit is geen gebod dat voortkomt uit een honger naar dominantie en macht, maar uit de kracht van de liefde!” Franciscus zei dat Jezus ons eerst heeft bemind door zijn leven voor de mensheid te geven zodat we van de zonde zouden worden bevrijd. “Jezus behandelt ons niet als slaven, maar als vrije mensen, als vrienden, als broers en zussen. Hij zendt ons niet alleen, Hij gaat ook mee. Hij is altijd bij ons op onze liefdesmissie.”

Latijns-Amerika
Franciscus zei dat het nu tijd is geworden dat de Kerk van Latijns-Amerika gaat missioneren. “Dit werelddeel is het Evangelie verkondigd dat zijn geschiedenis gemarkeerd heeft en er veel vruchten heeft afgeworpen. Nu wordt deze verkondiging ook aan jullie toevertrouwd, zodat het mag weerklinken met nieuwe kracht. De Kerk heeft jullie enthousiasme nodig, jullie creativiteit en jullie vreugde, die zo karakteristiek voor jullie is.”

Z. José de Anchieta
Vervolgens verwees de paus naar de zalige missionaris José de Anchieta Llarena (1534-1597). Deze Baskische jezuïet was een van de stichters van de Braziliaanse stad São Paulo. Franciscus: “Deze grote Apostel van Brazilië werd missionaris toen hij nog maar 19 jour oud was. Weet je wat het beste middel is om jongeren te evangeliseren? Een andere jongere. Dat is de weg die gevolgd moet worden!”

WEES NIET BANG

Jeremia
De paus zei verder dat sommigen er moeite mee hebben om actief te evangeliseren, wellicht vanwege onvoldoende toerusting of omdat ze bang zijn. “Beste vriend! Jouw angst verschilt niet zoveel van die van Jeremia, een jongeman, net als jij”, zei de paus naar aanleiding van de eerste lezing uit het Bijbelboek Jeremia. Jeremia werd door God geroepen en zou een van de grootste profeten van Israël worden. Bij zijn roeping zei hij tegen God dat hij ongeschikt was. Hij meende dat hij niet goed genoeg uit zijn woorden kon komen en bovendien nog zo jong was. Maar God zei tot hem: ‘Wees niet bang!’

Samen sterk
Ook Christus zei tegen zijn leerlingen dat ze niet bang hoeven te zijn, omdat Hij altijd bij hen zou zijn. “Dit geldt ook voor ons!” zei de paus. “Jezus laat ons niet alleen, Hij laat je nooit alleen! Hij is altijd bij jou!” riep Franciscus. Hij voegde eraan toe dat zijn missiegebod aan alle gedoopten is gericht. “Beste jonge vrienden, wees je bewust van het gezelschap van de gehele Kerk en ook de gemeenschap van de heiligen op je missie. Als we samen voor uitdagingen staan, dan zijn we sterk, dan ontdekken we bronnen waarvan we niet wisten dat we die hadden. Jezus riep de apostelen niet op om geïsoleerd te leven. Hij riep ze om een groep te vormen, een gemeenschap.”

Priesters
“Ik wil me nu richten tot jullie, beste priesters die in deze eucharistie met mij concelebreren. Jullie zijn naar hier gekomen om jullie jongeren te begeleiden. En dat is prachtig, om deze geloofservaring met hen te delen! Maar het is een moment van de reis. Begeleid hen ook hierna met ruimhartigheid en vreugde. Help hen zodat ze actief met de Kerk verbonden worden. Laat ze nooit in de steek”, riep de paus.

DIEN

Slaaf van allen
“Het laatste woord: dien.” Het leven van Jezus was een leven van dienstbaarheid, zei de paus. Ook Sint Paulus leefde voor de gemeenschap van de gelovigen, zei de paus naar aanleiding van de tweede lezing. De apostel schreef in de eerste brief aan de christenen van Korinthe: ‘Hoewel ik van niemand afhankelijk ben, heb ik me toch de slaaf gemaakt van allen, om zo veel mogelijk mensen voor Christus te winnen.’

Voetwassing
Franciscus: “Om Jezus te verkondigen, maakte Paulus zichzelf tot slaaf van allen. Evangeliseren betekent persoonlijk getuigen van de liefde van God, het is de overwinning van onze zelfzucht, het is dienen door jezelf voorover te buigen om de voeten van je broeders te wassen, zoals Jezus deed.”

Maria
Tot slot zei de paus: “Ga, wees niet bang en dien! Als je deze drie ideeën volgt, zal je ervaren dat degene die evangeliseert geëvangeliseerd wordt, dat degene die de vreugde van het geloof overdraagt, zelf vreugde ontvangt. Beste jonge vrienden. Als jullie naar huis terugkeren, wees niet bang om met Christus genereus te zijn, om getuige van zijn Evangelie te zijn.” Zoals Hij deed met Jeremia, zo zal God ook jonge gelovigen bijstaan. Wie evangeliseert, brengt de kracht van God onder de mensen zodat “het kwaad en het geweld wordt afgebroken, en barrières van egoïsme, intolerantie en haat worden vernietigd”. “De Kerk rekent op jullie! De paus rekent op jullie! Moge Maria, de moeder van Jezus en onze moeder, jullie altijd vergezellen met haar tederheid. Ga en maak alle volkeren tot leerling. Amen.”
Ga naar het nieuwsoverzicht